עמוד הבית הנפש הבהמית הנפש האלוקית

הנפש הבהמית והנפש האלוקית האיזון ביניהן

נפש האדם מתחלקת לשני חלקים הנפש הבהמית והנפש האלוקית. במאמר הבא תוכלו להבין את המשמעות של הנפש הבהמית והצרכים הבסיסייים של הנפש.


נפש הבהמית

נפש הבהמית כשמה כן היא,זו נפש שקימת גם אצל בע"ח. נפש זו קשורה לצדדים השרדותים והקיומיים של האדם שהם:
  • הצורך בקיום המין האנושי.
  • הצורך במזון.
הצורך בקיום האנושי
המצווה הראשונה שציוה הקב"ה את האדם לאחר בריאתו"פרו ורבו ומלאו את הארץ" וכל מי שעוסק בפריה,כאילו בורא עולמות ושותף למעשה בראשית.על מנת שהאדם יעסוק בפריה ורביה,הקב"ה בחכמתו הרבה טבע בצורך לקיום ההמשך  יצר חזק מאוד והנאה על מנת שלאדם יהיה לו המשך והעולם לא יהיה שומם" לא לתוהו בראה כי אם לשבת יצרה"
כשאדם מקיים מצווה זו על פי החוקים האלוקיים הרי הוא מגיע למדרגות נשגבות,אולם אם הוא חורג מן החוקים האלוקיים הרי הוא כבהמה.

הצורך במזון
בורא עולם נטע באדם ייצר אכילה חזק לצורך בריאותו וקיומו של האדם,אילו לאדם לא היה יצר טבעי לאכול לא היה לו תאבון וצורך לאכול,לכן האדם לא היה אוכל ומגיע לתת תזונה והולך לעולמו,נמצא שהעולם היה שומם.

כשהאדם אוכל בצורה טובה ומאוזנת,המזון נותן לאדם כוח ובריאות לעבוד את ה',לעומת זאת כשהאדם אוכל בצורה לא מבוקרת אוכל כמויות מופרזות, אוכל מזון קלוקל מבחינה בריאותית המזון הופך להיות מזון  חסר ויטליות, המזון הופך להיות "כחרבות לגוף" גורם לחוסר נוחות, כבדות ורעלים לגוף.

הנפש האלוקית
הנפש האלוקית זו הנפש שמושכת את האדם למקומות יותר גבוהים ורוחניים כגון: מוסר, צדק אמת, הרצון להעניק ולתת לזולת.
בין הנפש הבהמית לנפש האלוקית קיים מאבק יום יומי מתמיד, מי יגבר על מי?

האיזון בין שתי נפשות אלו הוא הדבר האידאלי, זאת אומרת אין אנו מתעלמים  מהנפש הבהמית,שהרי הקב"ה בעצמו טבע אותה באדם וגם לה יש מקום, וכן כשאדם עושה פעולה גשמית ידע ויכוון לשם מה עושה פעולה זו. כשאדם יש לו יצר קיום המין יעשה זאת לשם מצוה, יעשה זאת בקדושה ובטהרה, כך אדם מקדש את החומר ומעלה אותו למדרגה גבוה יותר.
בשעה שאדם אוכל, יתכוון לעשות זאת לשם שמים, על מנת שיהיה לו כוח לעבודתו יתברך, על מנת לקיים את גופו וכך האדם מעלה את האכילה לרבדים גבוהים. האכילה הגשמית הופכת לדבר מקודש ונעלה.

זכרו!
אין דבר שהינו רע, אין דבר שהינו שחור, לכל דבר יש שני צדדים, דבר יכול להיות טוב מצד שני דבר יכול להיות רע, הכל תלוי בכוונת האדם ובמעשיו.
האכילה יכולה להיות דבר גשמי מאוד על ידי אכילה סביאה וזלילה, מצד שני אכילה יכולה להיות דבר נעלה ביותר, על ידי אכילה לשם שמים, בקדושה, אכילת מאכלים מהדרין, על ידי אמירת ברכה קודם האכילה, אכילת סעודת מצווה.

יהי רצון שהקב''ה יזכה אותנו שכל מעשינו יהיו לשם שמים.
 אביגיל שלמה -  יועצת תזונה, מטפלת באירדיולוגיה, סוג'וק, דיקור באוזן, נטורופתיה, הילינג יהודי ועוד.
054-3118707