עמוד הבית מוח אחד - אבחון הפנים

מוח אחד - אבחון הפנים

"כמים אל הפנים כן לב האדם אל האדם". שלמה המלך מלמד אותנו, כי כשם שפניו של האדם משתקפים במים, כך פנימיותו של האדם, רגשותיו, תחושותיו, כונותיו ומחשבותיו משתקפים בחבריו הקרובים אליו. מדברי שלמה המלך משתמע, באופן פשוט וברור, כי כפי שהאדם נוהג עם חבריו, כך חבריו ינהגו עמו.ההשתקפות יוצרת הדדיות בהתנהגות ויותר מכך, כפי שהאדם מתנהג עם עצמו, חבריו ינהגו עמו.

משל לאדם כפרי שמעולם לא ראה עצמו במראה ולא ידע מהי מראה, התאכסן בבית מלון, בהכנסו לשם פגש מולו אדם כועס וחמור סבר המקבל את פניו. האיכר כעס מאוד על קבלת הפנים לה זכה מצד עובד המלון, האיכר החליט להתלונן על כך בפני פקיד הקבלה.

תחילה הפקיד לא הבין את פשר התלונה, לאחר זמן מה הבין הפקיד במה מדובר, וענה לאיכר בחכמה: "עובד המלון שלנו יקבל אותך כפי שאתה תקבל אותו, תחייך אליו הוא  יחייך אליך, תכעס עליו הוא יכעס עליך. להפתעתו של האיכר כשהוא כעס כעסו עליו, וכשהוא חייך חייך אליו הפקיד בחזרה.

"כמים אל  הפנים כן לב האדם לאדם" פנים = מלשון פנימיות, פנימיות האדם משתקפת על פניו כפי שרואים זאת בפועל. כשאדם כועס פניו משתנים לבלי הכר: הגבות מורמות, מצחו מכווץ, עיניו אדומות "ויורקות אש". לעומת זאת, כאדם שמח פניו בוהקות עיניו מבריקות ושמחות.

השתקפות הפנים על פי תורת מוח אחד
על פי "מוח אחד" אבחון על פי הפנים נקרא "מבנה תפקוד". מבנה התפקוד שלנו קשור למבנה הגנטי שלנו והוא קובע את דפוסי ההתנהגות שלנו.
אבחון זה מדויק ודרכו עולים נתונים רבים. בשלבי העיבור הראשוניים D.N.A. שלנו קובע לכל אחד מאיתנו את יחודיותו. ההבדלים בין תאים מצביעים על ההבדילים ההתנהגותיים בין האנשים השונים.

ריבוי תאים מצביע על תפקוד רב יותר,חוסר תאים מצביע על ירידה בתפקוד.D.N.A קובע את מרבית תגובותינו הבסיסיות בסיטואציות שונות בחיים, כפי שכבר אמרו חז"ל "כשם שפרצופיהם שונים כך דעותיהם שונות".

מטרת הכרת מבנה תפקוד על פי מוח אחד:
  • להכיר את עצמך ולקבל את עצמיך כפי שאתה, אם יש צורך בשינוי תעשה זאת מתוך מודעות.
  • להכיר ולקבל התנהגותו של האחר.
  • להבין תהליכים, סיטואציות, תגובות שעברת במהלך החיים שלך.
דוגמאות לזיהוי מבנה תפקוד על פי מוח אחד:
  • אנשים בעלי מצח גבוה ובולט כלפי חוץ, אלו אנשים שמקדישים מחשבה לפני כל פעולה שמבצעים, לעומת זאת אנשים בעלי מצח נסוג - נכנס פנימה, אלו אנשים שפועלים מהר מאוד, פחות מקדישים מחשבה, לפני כל פעולה, בזמן מבחן הם הראשונים שמסימים את המבחן, והתוצאה בהתאם. חלק מהתשובות לא נכונות לא משום שאינם יודעים את החומר הנלמד, אלא מפני שהם לא הקדישו מספיק מחשבה לפני שענו את התשובה.
  • אנשים שהשפה העליונה דקה במיוחד {ביחס לפנים}, אלו אנשים שקשה להם לבטא רגשות, ואם יבטאו רגשות עלולים להיות ציניים. לעומת אנשים ששפתם העליונה מלאה במיוחד, מייצגים אנשים "שנשפכים ברגשות" מדברים הרבה על תחושיתהם ורגשותיהם.
  • אנשים שהשפה התחתונה {ביחס לפנים} דקה במיוחד, ללא צבע אדום, מהודקת, מייצגים אנשים שנותנים לאחרים כשמשתלם להם, לעומת אנשים בעלי שפה תחתונה מלאה במיוחד, מייצגים נתינה ללא גבולות ואפילו על חשבון עצמם.

אם אתם מעוניינים לקבל טיפול על פי מוח אחד או לחוות סדנה לריפוי עצמי על פי מוח אחד, אתם מוזמנים ליצור עימי קשר.
 אביגיל שלמה -  יועצת תזונה, מטפלת באירדיולוגיה, סוג'וק, דיקור באוזן, נטורופתיה, הילינג יהודי ועוד.
054-3118707