עמוד הבית משמעות האותיות בהילינג היהודי

משמעות האותיות בהילינג היהודי

שפת  קודש: לכל עם ועם  יש את צורת התקשורת שלו. תקשורת זאת נעשית על ידי השפה הנכתבת והמדוברת. במאמר הבא אתייחס לכוחן של האותיות בשפה העברית.
  • האנגלים דוברים אנגלית וכותבים באנגלית מצד שמאל לימין.
  • הצרפתים דוברים צרפתית וכותבים מצד שמאל לימין.
  • ספרדים דוברים ספרדית וכותבים משמאל ימין.
  • רוסים דוברים רוסית וכותבים משמאל לימין.
  • יהודים דוברים עברית שנקראת שפת הקודש, כותבים מימין לשמאל. צד ימין מייצג את הצד של החסד.
שפת הקודש היא שפה, שקדמה לבריאת העולם לכל אות ואות בצורה בו הגויה ובצורה בו היא נכתבת יש משמעות עמוקה ועוצמתית.

אותיות קודש על פי הילינג היהודי
כל אות ואות נקבעה על ידי בורא עולם על כתביה ותגיה.לכל אות ואות יש את ההארה הפנימית שלה. לפי ההילינג היהודי, הקב"ה ברא את העולם על ידי כ"ב אותיות, אדם בנוי מכ"ב אותיות, הארי הקדוש כותב כי האותיות הם אבני בניין לבריאה.

השפה העברית נקראת שפת הקודש כי מקורה מהקודש.
הילניג יהודי = טיפול רוחני גבוה

בשפה העברית יש כ"ב אותיות שלכל צורת אות יש להם השפעה רוחנית המשתלשלת מעולמות עליונים לעולמות תחתונים. אדם הוגה אותיות קודש, באמצעות"מדיטציה יהודית", מקרין אותיות לאיברים,באותיות אלו יש כוח עוצמתי שמרפא. לפני בריאת העולם, הקב"ה ברא צורת כל אות ואות וטבע בכל אות ואות את הכוח הרוחני שלה ואת הכוח הרפוי העוצמתי.

כוח האותיות ומהותן
על פי ההילינג היהודי באותיות יש:
  • כוח אנרגתי
  • כוח רוחני
  • כוח ריפוי
כוח ריפוי זה מתאים לכל אות ואות מאחר וכ"ב אותיות הן חלק מן הבריאה, לכל איבר בגוף יש את האות המתאימה לו ואת הכוח הריפוי המתאים לאיבר. כל כ"ב אותיות מכילות את כל הווית הבריאה. על פי ההילניג היהודי כ"ב אותיות יש בהם כוח התרבות, אותיות כ,ב הן אותיות זהות בכפולות של 10 ב=2,כ=20 ביחד כ"ב אותיות. הבריאה נבראה כ"ב אותיות וכן האדם נברא בכ"ב אותיות. האב מעביר לבן כ"ב כרומוזומים וכן האם מעבירה לבן כ"ב כרומוזומים, כ"ב אותיות הן חלק בלתי נפרד מהרך הנולד ואיתם הוא גדל ומתפתח בצד  הפיסי ורוחני.

ריפוי באמצעות הילינג יהודי
ריפוי בהליניג יהודי אינו רפוי טכני, טיפול זה נעשה על ידי הקרנת אותיות קודש.
טיפול זה הינו ריפוי רוחני טיפול ברמה גבוהה מאוד. מאחר והטיפול גבוה מאוד על המטפל להיות אדם בריא פיסי נפשי ורוחני בעל מידות טובות רגוע, נינוח, ישר, הגון , איש אמת ועוד...אחרת היכולת הרוחנית הטמונה באותיות לא תעבור למטופל ולא תרפא אותו.

טיפול טוב הינו טיפול המשלב צדדים פיסיים ואנרגתיים, על מנת לקבל תוצאות טובות וטיפול מן השורש. לשון הקודש הינה שפה השונה משאר השפות שאותיותיהם הם מונחים טכניים   המוסכמים על בני אדם שיכולים להשתנות מעת לעת.

לעומת זאת שפת הקודש הינה שפה שנבראה לפני בריאת העולם על ידי הקב"ה בכבודו ובעצמו וכל הבריאה נבראה על ידי האותיות. ולכן אין אפשרות להחליפן ולשנות, לא את האותיות ולא את המילים. כל שינוי הינו שינוי במהות הפנימית ובכוחה הרוחני של האות כי באותיות יש כוח שמחזיק ומקיים את הבריאה בכל רגע ורגע וזהו רצון הבורא.

לסיכום
  • הילניג יהודי אינו טיפול טכני.
  • הילנג יהודי הינו טיפל של יכולות רוחניות בהתאם למצבו הפיסי נפשי רוחני של המטפל ככל שהמטפל בריא, פיסי, נפשי, רוחני יכולות הטפול טובות יותר.

הנכם מוזמנים לחוות טיפול בהילינג יהודי בפתח תקווה ברמה גבוהה, בשילוב טיפול פיסי נפשי אנרגתי
טיפול בשורש הבעיה. התקשרו עכשיו 054-3118707

 אביגיל שלמה -  יועצת תזונה, מטפלת באירדיולוגיה, סוג'וק, דיקור באוזן, נטורופתיה, הילינג יהודי ועוד.
054-3118707